Informacije strankam glede obdelave osebnih podatkov

1. Podatki o upravljavcu:
 

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec)
 

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
 

MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Grega Vozel, DPO
dpo@mikrocop.com
tel. št. +386 (0)1 5874 280
 

3. Narava in namen obdelave osebnih podatkov, pravna podlaga, hramba
 
 1. Upravljavec z namenom pošiljanja novic s ponudbo nepremičnin in terjatev ter informacij o aktualnih dražbah obdeluje ime, priimek in e-poštni naslov zainteresiranih poslovnih partnerjev. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določbo člena 6 (1) a Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) – privolitev posameznika.
Vaše osebne podatke bomo hranili 1 leto nakar jih bomo zbrisali.
 1. Ko obiščete našo spletno stran https://eos-nepremicnine.si/ , brskalnik vaše naprave samodejno pošlje podatke na strežnik naše spletne strani. Ti podatki se začasno shranijo v dnevniško datoteko. Brez vašega posredovanja se zbirajo naslednji podatki, ki se po 3 dneh samodejno izbrišejo:
 • IP naslov računalnika, s katerega so podatki pridobljeni;
 • datum in čas dostopa;
 • ime in URL naslov pridobljene datoteke;
 • spletna stran, s katere ste dostopali (napotitveni URL);
 • z našega spletnega mesta pridobljena spletna stran;
 • brskalnik vašega računalnika in mogoče operacijski sistem ter ime vašega ponudnika dostopa.
Navedeni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
 • za zagotavljanje nemotenega vzpostavljanja povezave s spletno stranjo
 • za zagotavljanje udobne uporabe naše spletne strani
 • za analizo varnosti in stabilnosti sistema in
 • za druge administrativne namene.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (f) GDPR. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov zbiranja podatkov. Podatkov nikakor ne uporabljamo za oblikovanje zaključkov o vas (profiliranje).
Poleg tega ob obisku naše spletne strani uporabljamo spodnje nujno potrebne piškotke za delovanje sistema:
 
Ime Piškotek PHPSESSID
Ponudnik Lastnik tega spletnega mesta
Namen Ta piškotek uporablja aplikacijski strežnik. Je bistvenega pomena za ustrezno delovanje aplikacijske programske opreme. Ne shranjuje osebnih podatkov.  
Ime piškotka jsessionid
Veljavnost piškotka Piškotek seje – izbriše se, ko zapustite brskalnik.
 
Ime cookieconsent_status
Ponudnik Lastnik tega spletnega mesta
Namen Nujno potrebni piškotek, ki shrani potrditev pasice o piškotkih.
Ime piškotka cookieconsent_status
Veljavnost piškotka 60 dni

 

4. Dovoljena obdelava in posredovanje podatkov
 

Do osebnih podatkov iz 3. točke bo dostopala družba Dizajn Projekt, d.o.o, Viškovo 42A, Viškovo, Hrvaška (v nadaljevanju: obdelovalec), ki je zasnovala in vzdržuje spletno platformo za upravljavca.

Način obdelave osebnih podatkov:

pridobivanje podatkov: osebni podatki posameznika so pridobljeni z registracijo na portal na novice in obvestila glede nepremičnin in terjatev.
vnos podatkov v evidenco, shranjevanje podatkov in vodenje evidence: upravljavec in pogodbeni obdelovalec imata pooblastilo za vnos pridobljenih osebnih podatkov v svojo lastno evidenco.
uporaba podatkov: upravljavec in pogodbeni obdelovalec lahko uporablja pridobljene podatke zgolj za namene iz 3. točke. Pogodbeni obdelovalec ne sme uporabljati pridobljenih osebnih podatkov za noben drug namen
posredovanje podatkov tretjim osebam: upravljavec lahko posreduje pridobljene osebne podatke posreduje pogodbenemu obdelovalcu, ki jih obdeluje v imenu in za račun upravljavca
• vračilo, izbris ali uničenje podatkov: po preklicu soglasja in najkasneje po poteku 1 leta.

Osebni podatki bodo shranjeni na strežnikih obdelovalca. Strežniki se nahajajo v EU, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe upravljavca, obdelovalca.
 

5. Pravice, ki vam pripadajo:
 

Posameznik ima v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na naslov upravljavca oziroma pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec izpolni upravičene zahteve v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca.
 

6. Pravice posameznika:
 
 1. Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
 1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani s strani posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve upravljavec izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.
 
 1. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
 1. Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.
 
 1. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:
 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
 
 1. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval obdelovalcu, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.
 
 1. Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.

 

7. Varovanje osebnih podatkov


Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti družbe EOS KSI ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Družba izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

 

8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

V kolikor menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določbe GDPR ali drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, imate skladno z določbo člena 77 GDPR pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, in sicer na naslov:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
T: 01 230 97 30
F: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si
Ta politika začne veljati z 22.09.2022

V Ljubljani, 22.09. 2022                                                    EOS KSI, d.o.o.